European Money Week

 • 6 edycji, ponad 30 krajów uczestniczących
 • ponad 700 tys. uczniów w Europie,
  w tym 37 tys. w Polsce
 • edycja 2017/2018 – wygrana Polaków
  w finale w Brukseli
 • edycja 2018/2019 – wyróżnienie dla WIB
  i ZBP za poziom organizacji
 • edycja 2022/2023 – 2. miejsce Polaków w finale w Brukseli
European Money Quiz
Wręczenie pucharu dla reprezentantów Polski –
zwycięzców finału Europejskiego Quizu Finansowego,
Bruksela, maj 2018 r.
Europejski Quiz Finansowy 2023
Laureaci 2. miejsca finału Europejskiego Quizu Finansowego,
Bruksela, maj 2023 r.

Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, zainicjowany w 2017 r. przez Europejską Federację Bankową, a współorganizowany Finansowy przez krajowe asocjacje bankowe, składa się z trzech etapów – szkolnego, krajowego i finału europejskiego.
Uczestnikami są uczniowie klas VII i VIII szkoły
podstawowej (w wieku 13-15 lat).

Mierzą się oni z testami związanymi z tematyką
m.in. oszczędzania, zadłużenia, stóp procentowych, cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.

Celem konkursu jest również podnoszenie atrakcyjności programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i kształtowania postaw współpracy w zespole w warunkach zmagań na różnych szczeblach konkursu.

EQF oparty jest o rywalizację na platformie Kahoot, a na zwycięzców finału europejskiego czekają
nagrody pieniężne do wykorzystania razem ze swoimi szkołami i klasami na cele edukacyjne.