Współpraca

Realizując jeden z największych programów edukacyjnych w Europie, wiemy, jak ważna jest współpraca. To dzięki codziennej współpracy z blisko 1000 instytucji i organizacji oraz 7000 osób zaangażowanych w realizację Programu możemy dotrzeć do naszych odbiorców.

Codzienna praca na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa w obszarze finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, nowoczesnych technologii i kompetencji osobistych to duże wyzwanie, ale także doświadczenie, którym dzielimy się z innymi.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych! Jesteśmy otwarci na współpracą zarówno indywidualną oraz instytucjonalną.

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA

Jeśli jesteś:

·    studentem,

·    nauczycielem,

·   pracownikiem banku,

·   członkiem organizacji pozarządowej,

·   seniorem,

możesz dołączyć do nas i wspólnie z nami realizować te projekty, które są Ci najbliższe!


Dzięki programom wolontariackim i stażowym możesz sprawdzić się w:

·   realizowaniu lekcji dla dzieci i młodzieży,

·   prowadzeniu szkoleń dla studentów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

·   tworzeniu materiałów prasowych, artykułów, raportów i poradników,

·   planowaniu i realizowaniu kampanii społecznych,

·   organizacji ogólnopolskich konferencji, szkoleń i warsztatów,


Współpraca z nami to:

·   bezpłatne szkolenia w zakresie realizowanych przez nas działań (w tym m.in. kompetencji miękkich),

·   umowa z wolontariuszem/stażystą,

·   ubezpieczenie NNW,

·   certyfikaty i zaświadczenia,

·   możliwość uczestnictwa w najważniejszych ogólnopolskich wydarzeniach świata finansów, nauki i biznesu,

·   cenne doświadczenie i wsparcie rozwoju osobistego,

·   satysfakcja z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA

Kluczem do realizowania szerokich działań edukacyjnych jest zainteresowanie wielu podmiotów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za edukację polskiego społeczeństwa. Tylko dzięki wspólnym działaniom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym możemy w pełni wykorzystać potencjał, który został wytworzony dzięki wieloletniemu doświadczeniu.

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i jednostkami publicznymi, tak aby z naszymi działaniami zetknęli się wszyscy nasi odbiorcy, ale także chętnie podejmujemy współpracę z korporacjami i przedsiębiorcami, aby realizując działania z obszaru CSR budować świadomość w społeczeństwie w obszarach codziennego funkcjonowania.

Jeśli Państwa instytucja lub firma posiada wartości, które przyświecają realizowanym przez nas działaniom edukacyjnym i jest zainteresowana podjęciem z nami współpracy – zapraszamy do kontaktu!