Polacy wciąż z niską świadomości finansową

Finanse osobiste to dla wielu Polaków wciąż jeden z bardziej wymagających obszarów codziennego życia. Jak wynika z ostatniego raportu OECD, Polska znajduje się na ostatnim, 30. miejscu wśród badanych państw w zakresie poziomu wiedzy ekonomicznej u osób w wieku 18 do 79 lat. Odwrócenie tych niepokojących trendów wymaga nie tylko samodzielnego zainteresowania tematyką związaną z oszczędzaniem czy bezpiecznym korzystaniem z narzędzi gospodarki elektronicznej, ale także wsparcia poprzez szerokie działania edukacyjne.

Sektor finansowy w Polsce aktywnie włączył się w proces budowy społecznej świadomości finansowej poprzez rozwój m.in. Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”. O tym jak realizować te działania skierowane do różnych grup społecznych, będą dyskutować uczestnicy II Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który 15 marca br. odbędzie się w Warszawie, w ramach European Money Week.

– Wiedza o tym, jak założyć konto, jak ocenić ryzyko ulokowania pieniędzy, na co zwracać uwagę podpisując umowy wiążące się ze zobowiązaniami finansowymi, czy też jak rozliczać podatki i samodzielnie odkładać na emeryturę – to element podstaw wiedzy ogólnej, z którą powinien zapoznać się każdy obywatel. W ostatnim czasie dochodzi do tego jeszcze zagadnienie cyberbezpieczeństwa, które powoli staje jednym z kluczowych tematów – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. – Oczywiście to nie są zawsze zagadnienia proste ale konieczne, dlatego warto, aby wszystkie instytucje publiczne oraz cały sektor finansowy angażowały się we wspomaganie Polaków w edukacji finansowej – dodaje.

Problemem w dużej mierze jest to, że zdecydowana większość Polaków uważa, że nie potrzebuje edukować się w zakresie tematów związanych z finansami, oszczędzaniem i inwestowaniem, oceniając swój poziom wiedzy za wystarczający. Praktyka pokazuje jednak, że to wyłącznie deklaracje. Jak wynika z badania pt. „Postawy Polaków wobec finansów” przeprowadzonego przez Fundację Kronenberga i Fundację Think! pod koniec 2017 r., zaledwie co trzeci Polak kontroluje swoje wydatki.

W ostatnich latach instytucje publiczne coraz mocniej angażują się w działania ukierunkowane na aktywne zwiększania swoich kompetencji w zakresie finansów. Nie chodzi wyłącznie o wprowadzenie elementów edukacji finansowej w programach na różnych poziomach nauczania, ale także akcje informacyjne związane na przykład z uświadamianiem na temat zalet obrotu bezgotówkowego, nawyku pobierania paragonów fiskalnych w sklepach czy lokowania swoich oszczędności na kontach bankowych, a nie w przysłowiowej skarpecie.

kongres.edukacji.finansowej.i.przedsiębiorczości
Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Dużą rolę w tym zakresie ma także do odegrania szeroko pojmowany sektor finansowy. Z raportu „Postawy Polaków wobec finansów” wynika, ze blisko połowa Polaków czerpie wiedzę na temat oszczędzania i inwestowania od instytucji finansowych. Jeszcze dekadę temu taką odpowiedź wskazywało zaledwie 17 proc. badanych – wówczas kierowaliśmy się głównie własną intuicją.

Dlatego też, w 2016 roku uruchomiono Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”. Dziś to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jak dotąd, uczestniczyło w nim ponad 140 tys. studentów na ponad 1300 wykładach na 120 uczelniach, blisko 50 tys. uczniów na 2000 lekcji w 800 szkołach. W programie uczestniczy także ponad 350 gmin partnerskich oraz ponad 300 zaangażowanych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji.

– Jedną nawet masową, ale punktową kampanią informacyjną nie da się wyrobić wśród młodych, ale i seniorów, pozytywnych nawyków związanych z finansami osobistymi czy cyberbezpieczeństwem, dlatego też tak ważna jest stała, systematyczna i wspólna praca i zaangażowanie bardzo wielu podmiotów. Przez ostatnie lata dużo już udało się zrobić, natomiast rzeczywistość, zwłaszcza ta cyfrowa stawia przed nami kolejne wyzwania – mówi Waldemar Zbytek, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Kluczowe jest zaangażowanie jak największej grupy podmiotów i instytucji w prowadzenie regularnych systematycznych działań i projektów edukacyjnych. Między innymi na temat tej efektywnej współpracy będzie dyskutować podczas zbliżającego się II Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – dodaje.

Ergibt schlagen for patienter i samtidig behandling med stoffet Køb Lovegra – effektiv Viagra til kvinder – køb Lovegra piller online… ofte varer op til to styk. Pernitten med hvilke blodrer forkalkningen sidder overbevisning.

***

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy nt. oszczędzania, bezpiecznych instrumentów finansowych, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Druga edycja Kongresu, podobnie jak premierowa odsłona w 2017 r., organizowana jest przez cztery fundacje działające na rzecz sektora bankowego i kapitałowego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wśród nich znajdują się Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości (operator Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundacja GPW, Fundacja Think! oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi. Patronem Honorowym wydarzenia jest Komisja Nadzoru Finansowego. Kongres odbywa się w ramach European Money Week.

Kluczowym elementem Kongresu (oprócz popołudniowych dedykowanych sesji panelowych) będzie część plenarna, której istotnym elementem będzie debata inauguracyjna pt. „Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna – wyzwania” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

Udział w najbliższej edycji, podobnie jak przed rokiem wstępnie potwierdziło kilkaset osób: przedstawicieli instytucji publicznych (w tym m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji (w tym 16 miast wojewódzkich), uczelni, szkół i kuratoriów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła Strefa Edukacji Finansowej – przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów będą miały możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.

Więcej informacji: www.kef.edu.pl