II spotkanie Klubu Liderów Studenckich za nami!

31 marca 2021 roku odbyło się drugie spotkanie Klubu Liderów Studenckich, podczas którego 41 przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski wysłuchało wystąpień ekspertów oraz wzięło udział w panelu dyskusyjnym. Spotkanie pt. „Zdalny świat – jak doświadczenia pandemii wpłyną na naszą codzienność?” zostało zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student”, we współpracy z Parlamentem Studentów RP oraz pod patronatem Związku Banków Polskich.

Celem Klubu jest prowadzenie międzypokoleniowej dyskusji oraz wymiany doświadczeń na tematy ważne z punktu widzenia młodego pokolenia i przyszłości polskiego społeczeństwa.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Michał Polak, który przypomniał ideę Klubu Liderów Studenckich oraz wprowadził uczestników w temat spotkania.

W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wystąpień zaproszonych gości oraz mieli możliwość porozmawiać z nimi podczas sesji Q&A. Każdy z gości podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z pandemią. Pojawiły się trzy różne punkty widzenia. O aktywności fizycznej mówił dr hab. Michał Lenartowicz – AWF Warszawa, o rynku pracy opowiedział dr hab. Łukasz Arendt Instytut Badań Edukacyjnych, zaś o doświadczeniach związanych ze zdrowiem psychicznych opowiedziała dr hab. Agnieszka Popiel – Uniwersytet SWPS. Każde z wystąpień zaowocowało szeroką dyskusją, która toczyła się również na czacie, gdzie uczestnicy rozmawiali z naszymi ekspertami.

Druga część spotkania była poświęcona w pełni dyskusji dot. wsparcia psychologicznego. Wsparcie to w obecnych czasach jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów przez organizacje studenckie. Młodzi ludzie potrzebują wiedzy na ten temat nie tylko z zakresu profilaktyki, ale również gdzie mogą szukać pomocy. Panel poprowadziła Julia Sobolewska – Dyrektor Centrum Komunikacji Parlamentu Studentów RP, która najpierw przedstawiła założenia i ideę projektu Strefa Komfortu PSRP, a następnie moderowała dyskusję poświęconą działaniom wspierającym zdrowie psychiczne w polskich uczelniach. Uczestnicy wymieli się doświadczeniami związanymi z inicjatywami dot. wsparcia psychologicznego oraz sposobu wspierania studentów w tym zakresie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy brali udział w panelach oraz uczestnikom II spotkania Klubu Liderów Studenckich.

Trzecie spotkanie odbędzie się w II połowie czerwca.