Finał BANRISK Liga Akademicka 2017-2018

25 kwietnia 2018 r. ogłoszeniem wyników rywalizacji zakończyła się szósta edycja Konkursu BANRISK Liga Akademicka, szkolenia adresowanego do studentów kierunków ekonomicznych, realizowanego w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji. W grze uczestniczyło 18 zespołów z 14 uczelni z całego kraju. Sesja robocza, poświęcona podsumowaniu kilkumiesięcznej pracy banków-zespołów rozpoczęła się od spotkania studentów z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Związku Banków Polskich, patrona Konkursu, od wielu lat wspierającego zarówno bankowe, jak i studenckie edycje gry.

Sesja Finałowa otwierana przez Krzysztofa Pietraszkiewicza – Prezesa ZBP

Tegorocznym Laureatem został zespół Bank Każdego Studenta, reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, który osiągnął cenę 57,67 zł/akcją na wirtualnej giełdzie. Jak podkreślił Mentor Zespołu, Andrzej Jakubaszek: „Zwycięzca, w trakcie całej gry dążył do uzyskania jak najwyższej rentowności portfela kredytów; utrzymywał duży wskaźnik depozyty klientów / kredyty, co zmniejszało presję na wykorzystywanie uzupełniających źródeł finansowania i zapewniało komfort w zarządzaniu płynnością banku. Poza tym, konsekwentnie obniżał średni koszt oprocentowanych środków na finansowanie działalności, w efekcie uzyskując znakomite wyniki na działalności podstawowej ; zawsze starał się utrzymywać bezpieczny poziom pozycji walutowej netto w EURO, poprzez uzupełnianie brakujących środków w drodze dodatkowych emisji certyfikatów depozytowych w walucie, w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko kursowe, a także wielokrotnie trafnie operował instrumentami zabezpieczającymi nadmierne ryzyko walutowe”.

Bank Każdego Studenta

Drugie miejsce zajął zespół TigersGroup z Akademii Leona Koźmińskiego, z wynikiem 49,40 zł/akcję. W opinii Mentora, Andrzeja Jakubaszka, na sukces Wicelidera miały wpływ różne czynniki: „także dążył do wysokiej rentowności udzielanych kredytów i utrzymywania w ryzach kosztów finansowania działalności podstawowej; konsekwentnie zwiększał udział pozostałych przychodów w całkowitych przychodach z działalności gospodarczej; miał duże sukcesy w hamowaniu wzrostu kosztów operacyjnych – dopiero w dwóch ostatnich okresach te koszty zaczęły rosnąć; nie dokonywał emisji akcji, co miało duży udział w utrzymywaniu niskich kosztów operacyjnych; utrzymywał racjonalny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej, a w ostatniej decyzji hojnie wynagrodził akcjonariuszy wysoką dywidendą”.

Tigers Group

Na trzecim stopniu podium znalazł się zespół CHAPEAUX BANK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z ceną 47,46 zł/akcję. Mentor Zespołu, Michał Bellwon, tak podsumował jego grę: „to jeden z banków, które od początku znajdowały się w ścisłej czołówce konkursu. Zawdzięczali to: konsekwentnemu budowaniu dochodowego portfela kredytowego,  zbudowaniu silnej pozycji kapitałowej; zaczynali tak jak wszyscy ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie ok.10%, skończyli w okolicach 24%; Bank w drugiej połowie gry sukcesywnie ograniczał udział zysków ze spekulacji na kursach walutowych, w tym samym czasie coraz bardziej rosła marża odsetkowa netto, przekraczając w ostatnim kwartale 500 mln. To zespół, który powinien otrzymać nagrodę za konsekwencję – gdyby taka istniała. Ale oprócz konsekwencji, ich decyzje były po prostu przemyślane. Drążyli temat, zadawali sporo pytań”.

CHAPEAUX BANK

W konkursie na najlepszą prezentację zespołu-banku głosami pozostałych zespołów wygrał zespół BitBank z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Bit Bank

W części oficjalnej uroczystości uczestniczyli znamienici goście: Stanisław Kolasiński – doświadczony menadżer i ekspert zarządzania ryzykiem, członek Kapituły Konkursu, Waldemar Zbytek – Wiceprezes Zarządu WIB i równocześnie członek Kapituły; wykładowcy kilku uczelni, wspierający studentów w trakcie gry: dr Tomasz Banasik z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; dr Krzysztof Kil z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; dr Jakub Czerniak z UMCS w Lublinie, a także przedstawiciele banku fundatora nagrody dla zespołu Laureata w postaci praktyk zawodowych w Banku: Agnieszka Stasiowska oraz Paulina Zawol z Zespołu Rekrutacji i Employer Brandingu Departament HR, Banku Gospodarstwa Krajowego. Tę część poprowadził Krzysztof Kokot, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, organizatora Konkursu.

Uczestnicy Banrisk Liga Akademicka 2017-2018

Gratulujemy wszystkim zespołom i zapraszamy wszystkich chętnych do kolejnej edycji, już od listopada br. Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka