WIB na Kongresie Edukacji Finansowej 2017

Bankowcy dla Edukacji – nazwa sektorowego programu edukacyjnego koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości najbardziej zwięźle oddaje zaangażowanie polskiego sektora finansowego w odpowiedzialny proces budowy świadomości Polaków w zakresie finansów, ekonomii oraz korzystania z dobrodziejstw elektronicznej gospodarki.

 

Kongres Edukacji Finansowej WIB
Kongres Edukacji Finansowej WIB

Inicjatywom edukacyjnym podejmowanym przez WIB, ZBP oraz cały sektor bankowy, we współpracy ze środowiskami akademickimi, samorządami i innymi gałęziami biznesu poświęcona była jedna z sesji Kongresu Edukacji Finansowej. Rozpoczynając debatę, wiceprezes ZBP dr Mieczysław Groszek podkreślił, że realizowane projekty z dziedziny edukacyjnej stanowią doskonały przykład harmonijnego współdziałania wielu sektorów. Odnosząc się do podejmowanych przez bankowców nowych inicjatyw oświatowych – czego przykładem było podpisane podczas Kongresu porozumienie w sprawie projektu „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – wiceprezes ZBP podkreślił, iż jest to nie tyle inauguracja zupełnie nowych działań, ile kontynuacja dotychczasowej, konsekwentnej polityki ZBP, WIB i całego sektora bankowego…

Czytaj więcej na aleBank.pl