Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. 

Sektor finansowy, jako jeden z sześciu sektorów gospodarki polskiej, prowadzi projekt, który ma na celu lepsze dopasowanie kompetencji bankowców i finansistów do nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów.

Projekt został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 35 podmiotów, w tym m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowe.

Strona internetowa: www.rada.wib.org.pl