Milion na Bank – Konkurs wiedzy finansowej dla studentów – Edycja 2018

logo.warszawski.instytut.bankowosci.wib.rgb.3840x1389
logo.bankowcy.dla.edukacji.bde.rgb.3840x3840
logo.think.01.800x246

Celem Konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osbistymi.

Konkurs miał charakter rozgrywki w ramach symulacji internetowej „Pierwszy Milion“. Aby wygrać należało zrealizować cel gry, czyli osiągnąć majątek równy 1 milionowi złotych. Stały podgląd sytuacji w grze pozwalał kontrolować pozycję w stawce i poznać kwoty dzielące poszczególnych uczestników.

Uczestnicy Konkursu

Zapraszaliśmy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz będące studentami.

Harmonogram

 • od 06.03.2018, godz. 00.00 do 20.03.2018 – Zgłoszenie do udziału w Konkursie i założenie konta w Grze, na stronie https://studenci2018.gra.1milion.edu.pl
 • 20.03.2018 r., godz. 23:59 – Zakończenie Gry
 • 23.03.2018 – Ogłoszenie wyników: Zobacz wyniki edycji 2018
 • do 31 marca 2018 – wysłanie nagród laureatom.

Nagrody

Nagrody dla zwycięzców zostały przyznane najlepszym trzem graczom w każdym z wyszczególnionych poniżej Regionów (o przynależności do danego Regionu decyduje lokalizacja uczelni, na której studiuje Uczestnik Konkursu):

 • Region Północny obejmujący województwa:pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
 • Region Środkowo-Zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
 • Region Południowo-Zachodni obejmujący województwa: dolnośląskie, opolskie
 • Region Środkowo-Wschodni obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie
 • Region Południowo-Wschodni obejmujący województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
 • Region Południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie

Uczestnicy, którzy osiągnęli w danym Regionie dwa najlepsze wyniki, otrzymali następujące nagrody:

 1. miejsce w danym regionie – 500,00 zł
 2. miejsce w danym regionie – 250,00 zł

Trójka uczestników Konkursu (wyłoniona z grona laureatów w Regionach), którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ogólnej klasyfikacji otrzymała dodatkowo następujące nagrody:

 1. miejsce – 3000,00 zł
 2. miejsce – 2000,00 zł
 3. miejsce – 1000,00 zł

Organizatorzy

Konkurs „Milion na Bank” organizowali:

 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawie
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ciołka 12/209, 01-402 Warszawa

Kontakt: milionnabank-studenci@wib.org.pl