Aktywna Szkoła

Biuletyn skierowany do kadry zarządzającej szkołami podstawowymi w Polsce – dyrektorów i nauczycieli ukierunkowany na popularyzację edukacji ekonomicznej i promocję działań edukacyjnych realizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Finansów czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.