Aktywna Szkoła

Biuletyn skierowany do kadry zarządzającej szkołami podstawowymi w Polsce – dyrektorów i nauczycieli ukierunkowany na popularyzację edukacji ekonomicznej i promocję działań edukacyjnych realizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości oraz m.in. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Finansów czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Średni nakład wynosi 5.500 egzemplarzy – wydawany raz w roku.