W obiektywie

Wystąpienie Z-cy Przewodniczącego KNF podczas otwarcia III Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Warszawa, kwiecień 2019 r.

Debata o oszczędzaniu i cyberbezpieczeństwie z uczniami gdyńskich szkół podstawowych z udziałem Wiceprezydenta Gdyni

Gdynia, maj 2018 r.

Konferencja prasowa inaugurująca drugą edycję akcji „Warto Bezgotówkowo”

Warszawa, wrzesień 2018 r.

Spotkanie z laureatami Europejskiego Quizu Finansowego zorganizowane w ramach konferencji „Horyzonty Bankowości”

Warszawa, czerwiec 2018 r.

Konferencja prasowa z prezentacją wyników badania “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”

Warszawa, marzec 2019 r.

Posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, z udziałem przedstawicieli Programu BdE

Warszawa, październik 2018 r.

Podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz edukacji ekonomicznej z Prezydentem Miasta Szczecina

Szczecin, czerwiec 2018 r.

Blisko 400 uczestników z ponad 40 państw podczas XIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów przy XVIII Forum Ekonomicznym

Krynica Zdrój, wrzesień 2018 r.

XXIV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP, której co roku patronuje Program BdE

Krynica Zdrój, kwiecień 2018 r.

Podpisanie porozumienia ZBP i WIB z Fundacją Młodej Nauki nt. współpracy przy rozwijaniu platformy e-learningowej MOOC

Warszawa, wrzesień 2018 r.

Wywiad z Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych dla audycji radiowej „3 grosze o ekonomii” realizowanej w ramach Programu BdE

Warszawa, lipiec 2018 r.

Uczestnicy IV Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (przy Programie BdE)

Kraków, grudzień 2018 r.

Debata o współpracy z samorządami podczas konferencji Perły Samorządu, której partnerem był Program BdE

Gdynia, maj 2018 r.

Inauguracja VII sezonu rywalizacji w ramach FinSim – Liga Akademicka (d. Banrisk)

Warszawa, listopad 2018 r.

Konferencja prasowa nt. popularyzacji płatności bezgotówkowych podczas XVIII Kongresu Gmin Wiejskich RP

Poznań, czerwiec 2018 r.

Warsztaty „Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych”, w ramach współpracy z Polskim Związkiem Głuchych

Chojnice, listopad 2018 r.