Podsumowanie – Bankowcy dla Edukacji w 2017 r.

Ponad 140 000 studentów ze 120 uczelni w całej Polsce, blisko 50 000 uczniów na ponad 2 000 lekcji w 800 szkołach, 700 przeszkolonych bankowców-wolontariuszy, ponad 350 gmin partnerskich, w tym 16 miast wojewódzkich, ponad 300 zaangażowanych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji – to zaledwie zarys skali realizacji Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” na koniec 2017 roku. Inicjatywa Związku Banków Polskich, realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z bankami, firmami infrastruktury bankowej i sektorem finansowym to dziś jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.

Forum Ekonomiczne w Krynicy
Forum Ekonomiczne w Krynicy

Projekt BdE, uruchomiony został w czerwcu 2016 r. jako odpowiedź sektora bankowego na deficyt wiedzy dotyczącej finansów, oszczędzania i cyberbezpieczeństwa oraz świadomości ekonomicznej w społeczeństwie. Za priorytetowe uznano m.in. upowszechnianie rzetelnej i aktualnej wiedzy wśród różnych grup społecznych, podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego oraz działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

Więcej na: zbp.pl