Partnerzy

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, jednostki oświaty, uczelnie, organizacje akademickie, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia polskiego społeczeństwa.

Celem jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów oraz cyberbezpieczeństwa, skierowanych do różnych grup społecznych.

Instytucje publiczne, firmy i organizacje pozarządowe

Program został bardzo dobrze przyjęty przez instytucje publiczne – kilka ministerstw aktywnie wspiera różne projekty realizowane w ramach BdE. Lista zaangażowanych firm, stowarzyszeń i fundacji jest znacznie dłuższa.

Aktualna lista Partnerów z grupy „Instytucje publiczne, firmy i organizacje pozarządowe”.

Banki i firmy infrastrukturalne

Program „Bankowcy dla Edukacji” został zainicjowany przez Związek Banków Polskich. Szybko zyskał uznanie w oczach banków i firm infrastrukturalnych sektora. Choć lista już zaangażowanych instytucji jest długa, organizatorzy nadal są otwarci na przyjęcie nowych.

Aktualna lista Partnerów z grupy „Banki i firmy infrastrukturalne”.

Media

W dzisiejszych czasach nie da się osiągnąć sukcesu bez zaangażowania mediów. Naturalnymi partnerami w Programie BdE stały się media branży finansowej, kilkadziesiąt mediów akademickich i studenckich oraz media samorządowe.

Aktualna lista Partnerów z grupy „Media”.

Samorządy

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej, obejmującego w znaczącej mierze dzieci i młodzież, nie może odbywać się bez zaangażowania Samorządów – jako organów prowadzących szkoły, a jednocześnie jednostki odpowiedzialne za szerszą politykę społeczną i gospodarczą w swoim regionie.

Aktualna lista Partnerów z grupy „Samorządy”.

Roli jednostek samorządów terytorialnych (JST) w zakresie edukacji wszystkich grup wiekowych nie da się przecenić. Codzienny wpływ na życie milionów obywateli, wkład w rozwój regionu i integracja lokalnych środowisk, stały się podstawą porozumień o współpracy, będących początkiem wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych.

W grudniu 2016 r. rozpoczęto pilotaż współpracy podpisując porozumienie z Wrocławiem, a kilka tygodni później z Brzegiem w woj. opolskim. Wspólna pozytywna ocena możliwości, jakie dać może współpraca sektora finansowego i samorządów, zdecydowała o poprowadzeniu szerokich rozmów z samorządami – odbyło się ponad 600 spotkań w JST, w rezultacie których podpisano ponad 350 formalnych porozumień.

W wyniku rozmów zauważono konieczność rozszerzenia współpracy o tematykę cyberbezpieczeństwa oraz objęcia działaniami także grupy seniorów, co uwzględniają już nowe porozumienia.

Dołączenie JST do programu

W trosce o zapewnienie jak najlepszej współpracy pomiędzy Warszawskim Instytutem Bankowości, a jednostkami samorządu terytorialnego nasz zespół działa w całej Polsce poprzez regionalnych koordynatorów programów edukacji ekonomicznej.

Aby skontaktować się z centralą projektu lub znaleźć najbliższego koordynatora regionalnego zapraszamy na stronę KONTAKT.

Jak zapisać szkołę do projektu BAKCYL?

Zapraszamy do zapoznania się z FORMUŁĄ WSPÓŁPRACY.

Zgłoszenia można dokonać poprzez FORMULARZ oraz poprzez DODANIE SZKOŁY.