Konkursy

Aktualne

Dzieci i młodzież

Konkurs
Cyberbezpieczni

Realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

www.bakcyl.wib.org.pl

Szkolna Internetowa
Gra Giełdowa

www.sigg.gpw.pl

Organizatorzy: Giełda Papierów Wartościowych

Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Studenci

Konkursy zakończone

Dzieci i młodzież

Organizatorzy: Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja THINK!.

Uczestnicy: uczniowie szkół średnich

Organizatorzy: Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich

Uczestnicy: uczniowie 13-15 lat

Konkurs
IT i Cyberbezpieczeństwo

Konkurs
Wiedzy Finansowej

Zorganizowany w Gimnazjum Miejskim nr 2. Im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim

www.bakcyl.wib.org.pl

Konkurs
Wiedzy Finansowej BAKCYL

Zrealizowany we współpracy z Urzędem Miasta Brzeg

www.bakcyl.wib.org.pl

Studenci

Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka